Znaleziono 1 artykuł

N.I. Czuchraj

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Od transgranicznej współpracy polsko-ukraińskiej do konkurencyjności gospodarek krajowych N.I. Czuchraj E.W. Krikawskij s. 99-109
    Zacytuj
  • Udostępnij