Znaleziono 5 artykułów

Natalia Czuchraj

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
The Role of Law Enforcement bodies in Home and International Security Systems Natalia Czuchraj Zina Żywko s. 41-51
  Zacytuj
 • Udostępnij
Globalne tendencje i polityka innowacyjna w krajach wschodniej Europy Natalia Czuchraj Jewgenij Krikawskij s. 57-65
  Zacytuj
 • Udostępnij
Моделі інноваційного розвитку країн центральної та східної Європи в контексті європейської інтеграції Natalia Czuchraj s. 89-101
  Zacytuj
 • Udostępnij
Modele rozwoju innowacyjnego państw censtralnej i wschodniej Europy w kontekście integracji europejskiej Natalia Czuchraj s. 103-116
  Zacytuj
 • Udostępnij
Komunikacja w biznesie w kontekście integracji Ukrainy z Unią Europejską Natalia Czuchraj Jewgenij Krikawskij s. 182-190
  Zacytuj
 • Udostępnij