Znaleziono 1 artykuł

W. I. Czuczmariew

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
"G.-W. Leibniz a russkaja kultura. Iz istorii mieżdunarodnych naucznych i kulturnych swiaziej", W. I. Czuczmariew, Moskwa 1968 : [recenzja] Waldemar Voisé W. I. Czuczmariew (aut. dzieła rec.) s. 184-185