Znaleziono 24 artykuły

Antoni Czyż

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Bycie w tekstach dawnych Antoni Czyż s. 3-18
"Zdrow bądź, krolu anielski" - najdawniejsza kolęda polska Antoni Czyż s. 5-17
Streszczenia prac doktorskich Andrzej Bazan Grażyna Burkowska Antoni Czyż Elżbieta Dąbrowska Marek Gumkowski Leszek Hensel Anna Kalinowska Maria Kalinowska Zbigniew Kloch Maria Koszycka Stanisław Kryński Marek Kulesza Krystyna Kłosińska Antoni Libera Dorota Mazurek Ewa Moniuszko Katarzyna Mroczek Ewa Odachowska-Zielińska Tadeusz Piersiak Jacek Popiel Krystyna Płachcińska Tomasz Stępień Alicja Szałagan Eligiusz Szymanis Teresa Szóstek Wojciech Tomasik Jan Tomkowski Janusz Urbaniak Anna Werpachowska Edmund Łągiewka s. 16-173
Morsztyn libertyński - poeta i Krzyż Antoni Czyż s. 66-78
Zabawa barokowa : okruchy genologiczne Antoni Czyż s. 69-83
"Europejskość i polskość literatury naszego renesansu", Janusz Pelc, Warszawa 1984 : [recenzja] Antoni Czyż Janusz Pelc (aut. dzieła rec.) Zofia Lesińska (tłum.) s. 137-144
"Literatura i kultura późnego średniowiecza w Polsce", praca zbiorowa pod red. Teresy Michałowskiej, Warszawa 1993 : [recenzja] Antoni Czyż Teresa Michałowska (aut. dzieła rec.) s. 162-170
"Pisarki polskie epok dawnych", pod red. Krystyny Stasiewicz, Olsztyn 1998 : [recenzja] Antoni Czyż Krystyna Stasiewicz (aut. dzieła rec.) s. 172-181
"Światło i słowo : egzystencjalne czytanie tekstów dawnych", Antoni czyż, Indeks osób sporządziła Agata Mickiewicz, Warszawa 1995 : [recenzja] Beata Cieszyńska Antoni Czyż (aut. dzieła rec.) Agata Mickiewicz (aut. dzieła rec.) s. 177-184
"„Psalmodia polska” : trzy studia nad poematem", Krzysztof Obremski, Toruń 1995 : [recenzja] Antoni Czyż Krzysztof Obremski s. 183-191
"Theatrum mundi : ze studiów nad poezją staropolską", Jadwiga Kotarska, Gdańsk 1998 :[recenzja] Antoni Czyż Jadwiga Kotarska (aut. dzieła rec.) s. 195-201
"Poeta barokowy wobec przemijania i śmierci : Hieronim Morsztyn, Szymon Zimorowic, Jan Andrzej Morsztyn", Paweł Stępień, Warszawa 1996 : [recenzja] Antoni Czyż Paweł Stępień (aut. dzieła rec.) s. 197-201
"Jan Kochanowski jako poeta egzystencji : prolegomena do interpretacji „Trenów”", Kwiryna Ziemba, Warszawa 1994 : [recenzja] Antoni Czyż Kwiryna Ziemba (aut. dzieła rec.) s. 199-207
"Święte i zmysłowe w poezji religijnej polskiego baroku", Mirosława Hanusiewicz, Lublin 1998 : [recenzja] Antoni Czyż Mirosława Hanusiewicz (aut. dzieła rec.) s. 199-202
"Wstęp do barokowej poezji metafizycznej", Antoni Czyż, "Przegląd Humanistyczny" nr 10 (1982) : [recenzja] Barbara Falęcka Antoni Czyż (aut. dzieła rec.) s. 214
"Czytanie Witkacego : studia", red. Antoni Czyż, indeks osób oprac. Barbara Stelingowska, Siedlce 2001 : [recenzja] Sławomir Sobieraj Antoni Czyż (aut. dzieła rec.) Barbara Stelingowska (aut. dzieła rec.) s. 216-223
"Władza marzeń : studia o wyobraźni i tesktach", Antoni Czyż, Bydgoszcz 1997 : [recenzja] Barbara Stelingowska Antoni Czyż (aut. dzieła rec.) s. 221-226
"Groteska w poezji księdza Baki", Antoni Czyż, "Przegląd Humanistyczny" nr 3 (1981) : [recenzja] Aleksander Nawarecki Antoni Czyż (aut. dzieła rec.) s. 223
Pamięć pisarza i pole pracy. Gabinet Bohdana Arcta na polonistyce siedleckiej Antoni Czyż s. 225-232
"Kobieta w życiu i literaturze XVI i XVII wieku : zagadnienia wybrane", Hanna Dziechcińska, indeks Mirella Remuszko, Warszawa 2001 : [recenzja] Antoni Czyż Hanna Dziechcińska (aut. dzieła rec.) Mirella Remuszko (aut. dzieła rec.) s. 230-237
"Jan Kochanowski i epoka renesansu : w 450 rocznicę urodzin poety : 1530-1980", pod red. Teresy Michałowskiej, indeks osób oprac. Izabela Jarosińska, Warszawa 1984 : [recenzja] Antoni Czyż Izabela Jarosińska (aut. dzieła rec.) Teresa Michałowska (aut. dzieła rec.) s. 311-319
"Ja i Bóg : poezja metafizyczna późnego baroku", Antoni Czyż, Wrocław-Warszawa-Kraków-Gdańsk-Łódź 1988 : [recenzja] Krzysztof Mrowcewicz Antoni Czyż (aut. dzieła rec.) s. 329-333
"Jan Kochanowski 1584-1984 : epoka - twórczość - recepcja", pod red. Janusza Pelca, Pauliny-Buchwald-Pelcowej i Barbary Otwinowskiej, indeks osób oraz indeks utworów Jana Kochanowskiego oprac. Maria Brynda, Lublin 1989 : [recenzja] Antoni Czyż Maria Brynda (aut. dzieła rec.) Paulina Buchwald-Pelcowa (aut. dzieła rec.) Barbara Otwinowska (aut. dzieła rec.) Janusz Pelc (aut. dzieła rec.) s. 353-361
"Baka: poezja kiczu", Antoni Czyż,"Twórczość" nr 3 (1982) : [recenzja] Anna Bujnowska Antoni Czyż (aut. dzieła rec.) s. 369