Znaleziono 4 artykuły

Lucyna Czyżniewska

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Studium planu rewaloryzacji Nieszawy a ochrona krajobrazu przyrodniczo-kulturowego doliny Wisły Lucyna Czyżniewska s. 8-14
Konserwator a planowanie przestrzenne Lucyna Czyżniewska s. 84-86
Ochrona wartości kulturowych w planach zagospodarowania przestrzennego województw Lucyna Czyżniewska s. 107-110
    Zacytuj
  • Udostępnij
"Problemy zagrożonych reliktów urbanistycznych małych miast", Elżbieta Muszyńska, Warszawa 1977; "Rola i funkcja małych miast zabytkowych położonych poza aglomeracjami miejsko-przemysłowymi na przykładzie Golubia i Nieszawy", Lucyna Czyżniewska, Warszawa 1977 : [recenzja] Janusz Kubiak Lucyna Czyżniewska (aut. dzieła rec.) Elżbieta Muszyńska (aut. dzieła rec.) s. 203
    Zacytuj
  • Udostępnij