Znaleziono 7 artykułów

Rafał Czyżycki

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Brand of the investment fund companies and risk of an investment at a capital market for an individual investor Rafał Czyżycki s. 9-22
Racjonalność lokowania nadwyżek finansowych na rynku kapitałowym poprzez zakup jednostek uczestnictwa funduszy inwestycyjnych Rafał Czyżycki s. 21-30
Wpływ czynników społeczno-politycznych na działalność Otwartych Funduszy Emerytalnych Rafał Czyżycki Rafał Klóska s. 33-42
Spółki teleinformatyczne jako spółki defensywne na Giełdzie Papierów Wartościowych Rafał Czyżycki s. 81-89
Marka instytucji finansowych a jakość udzielanych rekomendacji giełdowych Rafał Czyżycki s. 155-166
Ewolucja struktury podmiotowej rynku w Polsce Rafał Czyżycki Rafał Klóska s. 311-320
Stan obecny i perspektywy rozwoju liczby abonentów telefonii komórkowej w Polsce w ujęciu statystycznym Rafał Czyżycki Rafał Klóska s. 541-548