Znaleziono 4 artykuły

Stanisław Czygier

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Odpowiedzialność jako jedna z głównych cech nauczyciela profesjonalisty : w świetle teorii i praktyki Stanisław Czygier s. 71-76
Nowe podejście do kształcenia i wychowania młodzieży na tle umiejętności emocjonalnych Stanisław Czygier s. 82-89
"Twórczość techniczna uczniów szkół zawodowych", Stanisław Czygier, Radom 2008 : [recenzja] Piotr Kowolik Stanisław Czygier (aut. dzieła rec.) s. 192-193
"Twórczość techniczna uczniów szkół zawodowych", Stanisław Czygier, Radom 2008 : [recenzja] Piotr Kowolik Stanisław Czygier (aut. dzieła rec.) s. 243-244