Znaleziono 8 artykułów

Danuta Dąbrowska-Charytoniuk

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Konsorcja jako nowy sposób gromadzenia dostępów do światowych zasobów informacji naukowej : historia konsorcjów i czasopism elektronicznych Danuta Dąbrowska-Charytoniuk s. 170-180
XXIV Konferencja Problemowa Bibliotek Medycznych : Międzynarodowa współpraca bibliotek w dobie zmieniających się potrzeb użytkowników : Białystok – Białowieża, 7–9 IX 2005 r. Akademia Medyczna w Białymstoku : Biblioteka Główna Danuta Dąbrowska-Charytoniuk s. 271-272
Zmieniające się potrzeby użytkowników Danuta Dąbrowska-Charytoniuk s. 305
Dr Jan Rafał OLBROMSKI (ur. 1928), Białystok - AM Danuta Dąbrowska-Charytoniuk s. 368-371
Czasopisma elektroniczne – nowa forma komunikacji naukowej Danuta Dąbrowska-Charytoniuk s. 389-398
Dysertacje on-line: doświadczenia bibliotek europejskich Danuta Dąbrowska-Charytoniuk s. 426-442
Biblioteka Główna AM Danuta Dąbrowska-Charytoniuk s. 434-459
Mgr Krystyna KUBALA (ur. 1931) Białystok – AM Danuta Dąbrowska-Charytoniuk s. 479-480