Znaleziono 1 artykuł

Ewa Dąbrowska-Karasińska

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Wpływ metod pomiaru kapitału ludzkiego na wartość firmy Ewa Dąbrowska-Karasińska s. 183-194