Znaleziono 14 artykułów

Magdalena Dąbrowska

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Włochy oczami podróżników rosyjskich czasów Oświecenia (Nikołaj Lwow i Jekaterina Daszkowa) Magdalena Dąbrowska s. 11-22
Zapomniane karty z dziejów rosyjskich czasopism dla kobiet początku XIX wieku : (wokół inicjatyw wydawniczych Michaiła Makarowa i Piotra Szalikowa) Magdalena Dąbrowska s. 11-22
Publicznoprawny model ochrony konkurencji w Polsce Magdalena Dąbrowska s. 21-32
Czasopisma jako źródło do dziejów polsko-rosyjskich związków literackich i kulturowych : (wybrane przykłady z początku XIX wieku) Magdalena Dąbrowska s. 33-46
Jakowa Galinkowskiego klucz do literatury europejskiej - «pro» et «contra» Magdalena Dąbrowska s. 41-50
Ze studiów nad twórczością Michaiła Nikiticza Murawiowa : wątek Bolesława Krzywoustego i Zbigniewa Magdalena Dąbrowska s. 93-104
Pankratija Sumarokowa wkład w rozwój czasopiśmiennictwa rosyjskiego Magdalena Dąbrowska s. 121-138
Ziemie polskie połowy XIX wieku oczyma Rosjan (Piotr Dubrowski i Michaił Glinka) Magdalena Dąbrowska s. 135-149
Recepcja bajkopisarstwa Iwana Kryłowa w świetle prasy polskiej pierwszej połowy XIX wieku Magdalena Dąbrowska s. 153-163
Samuel Bogumił Linde a kultura i nauka rosyjska : (na materiale czasopism początku XIX wieku) Magdalena Dąbrowska s. 191-205
Gatunki stowarzyszone: ogary polskie i ich ludzie Magdalena Dąbrowska s. 221-236
Recenzja książki: Małgorzata Rutkowska, „Psy, koty i ludzie. Zwierzęta domowe w literaturze amerykańskiej”, Lublin, 2016 Magdalena Dąbrowska Małgorzata Rutkowska (aut. dzieła rec.) s. 251-254
"Le vingt-un mai" : urodziny hrabiny Ireny Łubieńskiej : obrazek z życia towarzyskiego Warszawy I połowy XIX wieku Magdalena Dąbrowska s. 319-346
"Stygmat społeczny", Elżbieta Czykwin, Warszawa 2007 : [recenzja] Magdalena Dąbrowska Elżbieta Czykwin (aut. dzieła rec.) s. 462-464