Znaleziono 30 artykułów

Dariusz Dąbrowski

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Wstęp Dariusz Dąbrowski Grażyna Rosa s. 5
Groups of German Domestic Appliance Manufactures According to New Product Development Practices Dariusz Dąbrowski s. 5-17
Gotyckie kościoły wiejskie Ziemi chełmińskiej – propozycja uprawiania turystyki kulturowej na obszarze wiejskim Dariusz Dąbrowski s. 27-48
Rodzaje informacji rynkowych a termin realizacji rozwoju nowego produktu Dariusz Dąbrowski s. 35-43
W jakim kierunku zmierza rozwój nowych atrakcji, jakie czynniki determinować będą ich treść i formę? Dariusz Dąbrowski Łukasz Gaweł Michał Jarnecki Zygmunt Kruczek Marek Nowacki Armin Mikos von Rohrscheidt Piotr Zmyślony s. 37-44
Zastosowanie badań marketingowych do opisu procesu decyzyjnego konsumentów Dariusz Dąbrowski s. 37-50
Na ile zachowały aktualność opinie o braku rzeczywistej możliwości kontaktu z tzw. kulturowym autentykiem w turystyczno-podróżniczym doświadczeniu? Dariusz Dąbrowski Michał Jarnecki Marek Nowacki Paulina Ratkowska Armin Mikos von Rohrscheidt s. 42-44
Zastosowanie skali SIMALTO do kształtowania cech produktu na przykładzie pracy dziekanatu Dariusz Dąbrowski s. 43-52
Jak daleko możemy się posunąć w wyszczególnianiu poszczególnych form czy typów turystyki kulturowej? Karolina Buczkowska Dariusz Dąbrowski Andrzej Kowalczyk Zygmunt Kruczek Paulina Ratkowska Armin Mikos von Rohrscheidt Piotr Zmyślony s. 43-47
Jak można poprawić kompetencje pilotów i przewodników do bycia interpretatorami kultur? Magdalena Banaszkiewicz Dariusz Dąbrowski Janusz Hochleitner Michał Jarnecki Zygmunt Kruczek Kazimiera Orzechowska-Kowalska Armin Mikos v. Rohrscheidt s. 44-51
"Kryzys muzeów : globalizacja kultury", Jean Clair , Gdańsk 2009 : [recenzja] Dariusz Dąbrowski Jean Clair (aut. dzieła rec.) s. 45-50
Strategia i działania niezbędne dla popularyzacji polskich szlaków tematycznych Karolina Buczkowska Dariusz Dąbrowski Janusz Hochleitner Andrzej Kowalczyk Zygmunt Kruczek Mieczysław K. Leniartek Kazimiera Orzechowska-Kowalska Armin Mikos von Rohrscheidt Piotr Zmyślony s. 48-55
Jak powinna być rozwijana w Polsce struktura szlaków dziedzictwa kulturowego? Dariusz Dąbrowski Łukasz Gaweł Kazimiera Orzechowska-Kowalska Armin Mikos von Rohrscheidt s. 51-57
Waloryzacja turystyczno-kulturowa Powiatu Wąbrzeskiego Dariusz Dąbrowski s. 51-62
Promocja turystyki kulturowej przez Internet : czy to wystarczy? Dariusz Dąbrowski Janusz Hochleitner Michał Jarnecki Zygmunt Kruczek Mieczysław K. Leniartek Agnieszka Matusiak Kazimiera Orzechowska-Kowalska Armin Mikos v. Rohrscheidt s. 54-58
Opinia w kwestii rozważanej deregulacji zawodów pilota wycieczek i przewodnika turystycznego Oleksiy Artyshuk Magdalena Banaszkiewicz Dariusz Dąbrowski Michał Jarnecki Zygmunt Kruczek Paulina Ratkowska Armin Mikos von Rohrscheidt Izabela Wyszowska Grzegorz Zajączkowski Piotr Zmyślony s. 56-70
Korzystanie ze źródeł internetowych do publikacji naukowych Dariusz Dąbrowski Michał Jarnecki Zygmunt Kruczek Agnieszka Matusiak Marek Nowacki Armin Mikos v. Rohrscheidt Piotr Zmyślony s. 59-64
Jakie możliwości, zadania i perspektywy stoją przed polskim muzealnictwem regionalnym w kontekście wzbogacania oferty turystyczno-kulturowej poszczególnych regionów? Dariusz Dąbrowski Janusz Hochleitner Zygmunt Kruczek Agnieszka Matusiak Marek Nowacki Paulina Ratkowska Armin Mikos von Rohrscheidt s. 71-78
Edukacja Regionalna a turystyka kulturowa Magdalena Banaszkiewicz Dariusz Dąbrowski Agnieszka Matusiak Armin Mikos von Rohrscheidt Joanna Wyleżałek s. 79-84
Jak połączyć siły i wiedzę, aby zrealizować wiarygodne, wieloaspektowe badanie stanu turystyki kulturowej w Polsce? Karolina Buczkowska Przemysław Buryan Dariusz Dąbrowski Michał Jarnecki Piotr Kociszewski Zygmunt Kruczek Agnieszka Matusiak Agata Niemczyk Marek Nowacki Armin Mikos von Rohrscheidt s. 81-88
Problem "skansenizacji" dziedzictwa kulturowego w turystyce Magdalena Banaszkiewicz Dariusz Dąbrowski Łukasz Gaweł Janusz Hochleitner Michał Jarnecki Zygmunt Kruczek Agnieszka Matusiak Armin Mikos von Rohrscheidt s. 88-95
Wpływ wielkich, międzynarodowych imprez sportowych na rozwój turystyki kulturowej Dariusz Dąbrowski Michał Jarnecki Ewa Malchrowicz Armin Mikos von Rohrscheidt s. 93-99
Samoświadomość turysty kulturowego Magdalena Banaszkiewicz Karolina Buczkowska Dariusz Dąbrowski Karolina Fidyk Łukasz Gaweł Ewa Malchrowicz Armin Mikos von Rohrscheidt s. 96-101
Rola instytucji oświatowych w kreowaniu potrzeby odkrywania świata Karolina Buczkowska Dariusz Dąbrowski Karolina Fidyk Armin Mikos von Rohrscheidt s. 106-111
"Mindaugas", Edvardas Gudavičius, Vilnius 1998 : [recenzja] Dariusz Dąbrowski Edvardas Gudavičius (aut. dzieła rec.) s. 127-129
"Pomiędzy Rosją a Niemcami : konflikt górnośląski w raportach Konsulatu Czechosłowackiego w Opolu 1920–1922", Piotr Pałys, Racibórz 2011 : [recenzja] Dariusz Dąbrowski Piotr Pałys (aut. dzieła rec.) s. 168-170
Związki między gromadzeniem, udostępnianiem i stosowaniem informacji rynkowych przy kształtowaniu nowych produktów Dariusz Dąbrowski s. 203-214
Prace sekcji mediewistycznych V Kongresu Miedzynarodowej Asocjacji Ukrainistów (Czerniowce 26-29 VIII 2002) Dariusz Dąbrowski s. 277-278
Marketingowe kształtowanie relacji rynkowych z usługobiorcami Dariusz Dąbrowski s. 367-381
Gromadzenie, upowszechnianie i stosowanie informacji rynkowych a wyniki tworzenia nowych produktów Dariusz Dąbrowski s. 431-442