Znaleziono 5 artykułów

Przemysław Dąbrowski

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
„Panama żyrardowska” w okresie dwudziestolecia międzywojennego – wyrok Sądu Obywatelskiego w sprawie Aleksandra Lednickiego Przemysław Dąbrowski s. 11-31
"W poszukiwaniu syntezy" : Krajowość i próby znalezienia "optymalnego" wyjścia dla rozwiązania konfliktu polsko-litewskiego w okresie dwudziestolecia międzywojennego na łamach wileńskiego "Włóczęgi" (1932-1936) Przemysław Dąbrowski s. 35-46
Kilka uwag i refleksji w związku z pracą Przemysława Dąbrowskiego "Mutationes in doctrina iuris. Kwestia prac nad reformą uniwersyteckich studiów prawniczych w Polsce (1918–1939)", Wydawnictwo: Gdańska Szkoła Wyższa, Gdańsk 2015, ss. 234 Przemysław Marcin Żukowski Przemysław Dąbrowski (aut. dzieła rec.) s. 182-189
Struktura i program Polskiego Związku Niepodległościowego Litwy („Penzel”) – przyczynek do dziejów POW na Litwie i Białorusi Przemysław Dąbrowski s. 199-206
Myśl polityczno-prawna i działalność Polskiego Stronnictwa Ludowego Ziemi Wileńskiej w okresie dwudziestolecia międzywojennego Przemysław Dąbrowski s. 209-235