Znaleziono 7 artykułów

Wiesław Dąbrowski

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Św. Tomasz z Akwinu wobec herezji antytrynitarnych w swoich komentarzach do listów św. Pawła Apostoła Wiesław Dąbrowski s. 15-49
Katolickość Kościoła według "Super Boetium de trinitate" św. Tomasza z Akwinu Wiesław Dąbrowski s. 29-50
Teologia jako nauka w "Super Boetium de Trinitate" św. Tomasza z Akwinu Wiesław Dąbrowski s. 51-86
Myśl chrystologiczna w "Super Boetium de Trinitate" św. Tomasza z Akwinu Wiesław Dąbrowski s. 63-86
Analiza tekstu Mi 6,8 według św. Tomasza z Akwinu Wiesław Dąbrowski s. 85-101
Chrystus pedagog według św. Tomasza z Akwinu Wiesław Dąbrowski s. 91-126
Chrystologia św. Tomasza z Akwinu w świetle jego odpowiedzi na pytanie o motywy wcielenia Wiesław Dąbrowski s. 237-264