Znaleziono 15 artykułów

Józef Dębiński

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Komunistyczne obozy koncentracyjne w Polsce pojałtańskiej Józef Dębiński s. 60-78
Materiały do dziejów diecezji włocławskiej w "Tekach" ks. prof. Stanisława Librowskiego Józef Dębiński s. 118-130
O konkordacie polskim z 1925 roku Józef Dębiński s. 169-189
Uposażenie diecezji włocławskiej i duchowieństwa diecezjalnego w II Rzeczypospolitej Józef Dębiński s. 271-290
Z dziejów miasta Golub-Dobrzyń Józef Dębiński s. 311-328
Myśl społeczna i zagadnienia odnowy moralnej w listach biskupów włocławskich w latach 1918-1939 Józef Dębiński s. 325-333
Biskupie Gimnazjum im. ks. Jana Długosza we Włocławku w latach 1916-1939 Józef Dębiński s. 355-369
Z historii zakonu karmelitów dawnej obserwancji, czyli trzewiczkowych (carmelitae calceati) Józef Dębiński s. 373-390
O druhu ks. Antonim Bogdańskim i harcerstwie na Kujawach wschodnich i w ziemi dobrzyńskiej Józef Dębiński s. 397-406
Księża diecezji włocławskiej posłami i senatorami w II Rzeczpospolitej Józef Dębiński s. 444-460
Udział Kościoła w zjednoczeniu Europy po drugiej wojnie światowej Józef Dębiński s. 445-464
"Zatartym tropem... : harcerstwo i konspiracja we wspomnieniach nowomieszczanina", Jan Kujawski, Toruń 2002 : [recenzja] Józef Dębiński Jan Kujawski (aut. dzieła rec.) s. 471-474
Kościół katolicki w Rosji Józef Dębiński s. 472-487
Karmelici trzewiczkowi i ich działalność ewangelizacyjna w Polsce Józef Dębiński s. 473-492
"Szkice biograficzne wojennego pokolenia lekarzy toruńskich 1939-1945", Marian Łysiak, Toruń 2001 : [recenzja] Józef Dębiński Marian Łysiak (aut. dzieła rec.) s. 474-475