Znaleziono 3 artykuły

Anna Dębicka

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Zarządzanie kryzysowe w mikroprzedsiębiorstwie : studium przypadku Anna Dębicka s. 201-210
Zarządzanie sytuacją kryzysową w MŚP : wybrane problemy Anna Dębicka s. 233-243
System wczesnego ostrzegania w zarządzaniu sytuacją kryzysową w małym i średnim przedsiębiorstwie Anna Dębicka s. 538-547