Znaleziono 4 artykuły

Jan Dębowski

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Światopoglądowe wyzwania bioetyki Jan Dębowski s. 105-114
Postmodernizm a katolicki system wartości Jan Dębowski s. 139-146
"Filozoficzne źródła refleksji ekologicznych", Jan Dębowski, Olsztyn 1996 : [recenzja] Agnieszka Bowszys Jan Dębowski (aut. dzieła rec.) s. 368-369
"Człowiek i świat", Jan Dębowski, Olsztyn 1995 : [recenzja] Artur Rostkowski Jan Dębowski (aut. dzieła rec.) s. 402-403