Znaleziono 3 artykuły

Edward Długajczyk

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
"Dziennik Polski" na Zaolziu (1934-1939) Edward Długajczyk s. 65-79
"Oblicze polityczne i własnościowe prasy polskiej w województwie śląskim 1922-1939", Edward Długajczyk, Katowice 1990 : [recenzja] Andrzej Ślisz Edward Długajczyk (aut. dzieła rec.) s. 105-107
List do redakcji Edward Długajczyk s. 139