Znaleziono 2 artykuły

Krystyna Długosz-Kurczabowa

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Biblizmy w języku staropolskim Krystyna Długosz-Kurczabowa s. 27-48
Wina i wstyd : analiza ligwistyczna jako prolegomena do nauczania Kościoła katolickiego z zakresu moralności Krystyna Długosz-Kurczabowa Krzysztof Kietliński s. 63-94