Znaleziono 9 artykułów

Józef Długosz

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Pałac w Żaganiu i jego odbudowa Józef Długosz s. 37-44
"Mecenat kulturalny Stanisława Lubomirskiego (1583-1649)", Józef Długosz [w:] "Wiek XVII - Kontrreformacja - Barok", Wrocław-Warszawa-Kraków 1970 : [recenzja] Hanna Dziechcińska Józef Długosz (aut. dzieła rec.) s. 138
"Dziennik podróży z lat 1826 i 1827", Henryk Bogdański, przygotowali do dr., wstępem i przypisami opatrzyli Józef Długosz i Józef Adam Kosiński, Kraków 1980 : [recenzja] Andrzej Szwarc Henryk Bogdański (aut. dzieła rec.) Józef Długosz (aut. dzieła rec.) Józef Adam Kosiński (aut. dzieła rec.) s. 189-190
">>Pieśń o Podhorcach<< Jakuba Sobieskiego", Józef Długosz, "Ze Skarbca Kultury”, z.46 (1988): [recenzja] Joanna Krauze-Karpińska Józef Długosz (aut. dzieła rec.) s. 262
"Listy Ignacego Krasickiego do Barbary Sanguszkowej z lat 1757-1759", Józef Długosz, "Ze Skarbca Kultury", z. 24 (1973) : [recenzja] Dobrosława Świerczyńska Józef Długosz (aut. dzieła rec.) s. 311
"Nieznane listy Stanisława Konarskiego i dokumenty dotyczące jego działalności", Józef Długosz, "Ze Skarbca Kultury", z. 25 (1974) : [recenzja] Ewa Jażdżewska-Goldsteinowa Józef Długosz (aut. dzieła rec.) s. 313
"Podróż młodego magnata do szkół : studium z dziejów kultury XVI i XVII w.", Władysław Czapliński, Józef Długosz, Warszawa 1969 : [recenzja] Henryk Wisner Władysław Czapliński (aut. dzieła rec.) Józef Długosz (aut. dzieła rec.) s. 708-713
„Peregrynacja po Europie (1607-1613). Droga do Baden (1638)”, Jakub Sobieski, oprac. Józef Długosz, Wrocław-Warszawa-Kraków 1991 : [recenzja] Zbigniew Anusik Józef Długosz (aut. dzieła rec.) Jakub Sobieski (aut. dzieła rec.) s. 761-773
"Jakub Sobieski 1590-1646. Parlamentarzysta, polityk, podróżnik, pamiętnikarz", Józef Długosz, Acta Universitatis Wratislaviensis No 1172, Historia LXXXIII, Wrocław 1989 : [recenzja] Andrzej Wyrobisz Józef Długosz (aut. dzieła rec.) s. 834-836