Znaleziono 1 artykuł

Natalia Długosz

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Opozycja 'swój'/'obcy' w bułgarskim językowym obrazie świata w świetle danych ankietowych Natalia Długosz s. 73-83