Znaleziono 1 artykuł

Bartłomiej Dźwigała

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
"Nec temere neque iniuste, sed consulto et aequitatis sum" (GG II, 12) - legitymizowanie władzy w "Gesta Guillelmi" Wilhelma z Poitiers Bartłomiej Dźwigała s. 73-92