Znaleziono 7 artykułów

Przemysław Dakowicz

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Walka ideologiczna z Norwidem i o Norwida (1944-1948) Przemysław Dakowicz s. 5-30
"Za drugą, trzecią skonów metą" : Baczyński czyta Norwida Przemysław Dakowicz s. 210, 65-108
Między słowem, milczeniem i... słowem. O wierszu *** [Czas na mnie...] z tomu "Płaskorzeźba" Przemysław Dakowicz s. 106-113
Powrót Norwida : o recepcji autora "Vade-mecum" w latach 1956-1958 Przemysław Dakowicz s. 159-187, 259
Historia - rzecz ludzka? : tradycja Norwidowska w wierszach Mieczysława Jastruna z lat 1939-1945 Przemysław Dakowicz s. 217-243
"Wsłuchać się w szum wód głuchy" : rzeki Mickiewicza, rzeki Miłosza Przemysław Dakowicz s. 367-377
Rzeki Miłosza Przemysław Dakowicz s. 457-480