Znaleziono 1 artykuł

Agnieszka Damasiewicz

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Zasady ponoszenie kosztów utrzymania nieruchomości wspólnej w kontekście treści i aksjologii ustawy o własności lokali w świetle orzecznictwa sądowego i poglądów doktryny Agnieszka Damasiewicz s. 85-101