Znaleziono 4 artykuły

Bożena Elżbieta Damięcka

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Polityka regionalna jako lokalny wymiar integracji europejskiej Bożena Elżbieta Damięcka s. 61-76
Polityka rolna Unii Europejskiej w latach 2000-2006 Bożena Elżbieta Damięcka s. 147-161
Zjawisko agresji wśród młodzieży szkół średnich jako sposób reakcji na otoczenie Bożena Elżbieta Damięcka s. 190-200
Wdrażanie funduszy strukturalnych Unii Europejskiej w aspekcie rozwoju regionalnego Polski Bożena Elżbieta Damięcka s. 261-271