Znaleziono 1 artykuł

Eczka Damjanowa

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
"Bułgarija i Połsza 1918-1941", Eczka Damjanowa, Sofija 1983 : [recenzja] Jerzy Skowronek Eczka Damjanowa (aut. dzieła rec.) s. 188-189