Znaleziono 3 artykuły

Józef Dancygier

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
"Borys Godunow", Rusłan Skrynnikow, przeł. Józef Dancygier, Małgorzata Ziętalska, Warszawa 1982 : [recenzja] Kazimierz Stembrowicz Józef Dancygier (aut. dzieła rec.) Rusłan Skrynnikow (aut. dzieła rec.) Małgorzata Ziętalska (aut. dzieła rec.) s. 410
Godło powstańcze 1863 roku J. I. Sztakelberg Józef Dancygier (tłum.) s. 501-508
Słowianie nadbałtyccy a Ruś w ujęciu historiografii rosyjskiej W. B. Wilinbachow Józef Dancygier (tłum.) s. 509-530