Znaleziono 6 artykułów

Roman Daniec

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Wybrane zagadnienia związane z zamianami mieszkań Roman Daniec s. 26-33
Skutki uchylenia przez sąd państwowy wyroku sądu polubownego Roman Daniec s. 45-47
Pełnomocnik w postępowaniu administracyjnym : na tle nowelizacji kodeksu postępowania administracyjnego Roman Daniec s. 64-75
Pytania i odpowiedzi prawne Roman Daniec s. 92-95
Listy do Redakcji Roman Daniec s. 139
Są na "liście katyńskiej" Roman Daniec s. 247-249