Znaleziono 14 artykułów

Jerzy Danielewicz

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Hymn w systemie gatunków liryki greckiej Jerzy Danielewicz s. 33-43
Początki Wielkiej Emigracji we Francji Jerzy Danielewicz s. 37-71
Walki klasowe i narodowo-wyzwoleńcze w Polsce w latach 1918-1923 Jerzy Danielewicz s. 51-75
Arystotelesowskie składniki tragedii a projekt wykonawcy w dramacie greckim Jerzy Danielewicz s. 93-105
Współczesna dyskusja nad hymnami Kallimacha z Cyreny Jerzy Danielewicz s. 103-113
Semantyczne funkcje form metrycznych w poezji antycznej Jerzy Danielewicz s. 123-135
"Arystotelesowskie składniki tradycji a projekt wykonawczy w dramacie greckim", Jerzy Danielewicz, "Teksty" nr 3 (1978) : [recenzja] Ryszard Nycz Jerzy Danielewicz (aut. dzieła rec.) s. 123
Społeczno-polityczne poglądy Aleksandra Rembowskiego Jerzy Danielewicz s. 155-194
W sprawie przynależności historyka do szkoły Gabriel Brzęk Jerzy Danielewicz s. 163-180
"Hymn w systemie gatunków liryki greckiej", Jerzy Danielewicz, "Pamiętnik Literacki" z.1 (1986) : [recenzja] Mirosław Lalak Jerzy Danielewicz (aut. dzieła rec.) s. 223
"Ruchy rewolucyjne na Lubelszczyźnie 1918 - 1923", Jerzy Danielewicz, Lublin 1968 : [recenzja] Jerzy Danielewicz Stanisław Krzykała s. 232-235
"Lubelska Rada Delegatów Robotniczych", Stanisław Krzykała, Lublin 1957 : [recenzja] Jerzy Danielewicz Stanisław Krzykała (aut. dzieła rec.) s. 262-264
Early Greek lyric and Hellenistic epigram: New evidence from recently published papyri Jerzy Danielewicz s. 263-275
Problematyka historyczna w "Annales UMCS" Jerzy Danielewicz Jan Gurba Ryszard Orłowski s. 279-287