Znaleziono 2 artykuły

Wojciech Danielski

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Sprawowanie "Pamiątki Pana" we wspólnocie Ludu Bożego Wojciech Danielski s. 5-20
"Kult św. Wojciecha na ziemiach polskich w świetle przedtrydenckich ksiąg liturgicznych", Wojciech Danielski, do druku przygot. i wstępem poprz. Jerzy Józef Kopeć, Lublin 1997 : [recenzja] Adam Durak Wojciech Danielski (aut. dzieła rec.) Jerzy Józef Kopeć (aut. dzieła rec.) s. 299-300