Znaleziono 1 artykuł

W. W. Danilewski

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
"Russkaja techniczeskaja litieratura pierwoj czetwierti XVIII wieka", W. W. Danilewski, Moskwa-Leningrad 1954 : [recenzja] Mirosław Frančić W. W. Danilewski (aut. dzieła rec.) s. 297-301