Znaleziono 5 artykułów

Katarzyna Danys-Lasek

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Pottery from the Refuse Dump under Unit B.26 in Naqlun Katarzyna Danys-Lasek s. 222-232
Tłuste, st. II, woj. mazowieckie : badania w latach 2008-2009 Katarzyna Danys-Lasek Przemysław Lasek Tadeusz Morysiński Adam Waluś s. 2, 269-271
Dongola: Pottery from Building B.IV (Site C.01), Season 2010-2011 Katarzyna Danys-Lasek s. 311-322
Dongola 2009 : Pottery from Building I (Kom A) Katarzyna Danys-Lasek s. 315-329
Pottery from Deir El-Naqlun (6th-12th Century) : Preliminary Report from Polish Excavations in 2010 and 2011 Katarzyna Danys-Lasek s. 543-642