Znaleziono 3 artykuły

Piotr Daranowski

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Skuteczność umowy międzynarodowej Piotr Daranowski Jerzy Szczęsny s. 55-60
Konwencja w sprawie zakazu tortur i innych czynów okrutnego, nieludzkiego lub poniżającego traktowania albo karania Piotr Daranowski s. 97-109
Ludność rdzenna - prawo do samostanowienia - Grenlandia Piotr Daranowski s. 143-157