Znaleziono 14 artykułów

Krystyna Daszkiewicz

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Uszkodzenie ciała w świetle przepisów kodeksu karnego z 6 czerwca 1997 r. Krystyna Daszkiewicz s. 6-20
Artykuł 225 § 2 k.k. a zmniejszona poczytalność Krystyna Daszkiewicz s. 25-38
Refleksje na temat podżegania w projekcie kodeksu karnego Krystyna Daszkiewicz s. 28-34
Uchylenie odpowiedzialności lekarza za wykonanie zabiegu leczniczego bez zgody pacjenta Krystyna Daszkiewicz s. 31-45
O dzieciobójstwie : (w świetle kodeksu karnego z 6 czerwca 1997 r.) Krystyna Daszkiewicz s. 33-44
"Przestępstwa z afektu w polskim prawie karnym", Krystyna Daszkiewicz, Warszawa 1982 : [recenzja] Jan Waszczyński Krystyna Daszkiewicz (aut. dzieła rec.) s. 35-38
Nadzwyczajne złagodzenie kary w projekcie kodeksu karnego z 1968 r. Krystyna Daszkiewicz s. 40-56
Zamiar nagły (dolus repentinus) w polskim prawie karnym Krystyna Daszkiewicz s. 51-60
Motyw przestępstwa Krystyna Daszkiewicz s. 60-72
Nadzwyczajne złagodzenie kary w przyszłym polskim kodeksie karnym Krystyna Daszkiewicz s. 87-103
Wyrok Sądu Najwyższego z dnia 25 marca 1982 r., V KR 16 Krystyna Daszkiewicz s. 103-106
Orzecznictwo Sądu Najwyższego Krystyna Daszkiewicz s. 110-114
Wyrok Sądu Najwyższego z dnia 26 kwietnia 1982 r., Rw 258 Krystyna Daszkiewicz s. 122-126
"Kulisy zbrodni. Dziesiąty rok od morderstwa ks. Jerzego Popiełuszki", Krystyna Daszkiewicz, Poznań 1994 : [recenzja] Agnieszka Metelska Krystyna Daszkiewicz (aut. dzieła rec.) s. 140-142