Znaleziono 38 artykułów

Piotr Daszkiewicz

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
L'introduction à l'édition polonaise des "Epoques de la nature" de Buffon [1786] Stanisław Staszic Piotr Daszkiewicz (tłum.) Thierry Hoquet (tłum.) Radosław Tarkowski (tłum.) s. 31-43
Commentaire à l'introduction à l'édition polonaise des "Epoques de la nature" de Buffon Piotr Daszkiewicz Thierry Hoquet Radosław Tarkowski s. 45-50
Nauka a państwo policyjne : Austria przełomu XVIII i XIX wieku w oczach francuskich przyrodników Piotr Daszkiewicz s. 61-66
Poszukiwania śladów pobytu Ludwika Henryka Bojanusa w Paryżu Piotr Daszkiewicz s. 63-68
Napoleon, Białowieża Forest and the Last Bison from Transylvania Piotr Daszkiewicz Tomasz Samojlik s. 67-73
Quelques remarques sur l'"Ornithologie du Pérou" - la première monographie de la zoologie néotropicale Piotr Daszkiewicz s. 73-95
Polonika we francuskim "Journal de Géologié" (1830-1832) Piotr Daszkiewicz Radosław Tarkowski s. 83-89
Polonika w archiwum René-Antoine Ferchault de Réaumur (1683-1757) Piotr Daszkiewicz s. 83-93
List Ludwika Zejsznera (1805-1871) do Aleksandra Brongniarta (1770-1847) w zbiorach Biblioteki Głównej Narodowego Muzeum Historii Naturalnej (MNHN) w Paryżu Piotr Daszkiewicz Radosław Tarkowski s. 91-95
La bibliothèque de Jean-Etienne Guettard (1715-1786) - analyse de ses sources bibliographiques sur la Pologne Piotr Daszkiewicz Radosław Tarkowski s. 97-106
Antoni Pantaleon Howe w pracach brytyjskich historyków botaniki : przyczynek do biogramu mało znanego polskiego zbieracza roślin Piotr Daszkiewicz s. 103-110
Histoire de l'exemplaire de l'"Actuarium historiae naturalis Regni Poloniae Magnique Ducatus Lithuaniae..." de Georges-Leclerc Buffon (1707-1788) et quelques remarques sur l'edition du livre de Gabriel Rzączyński (1664-1737) Piotr Daszkiewicz Pascale Heurtel s. 103-113
L'expédition zoologique polonaise en Algérie d'après la correspondance de Władysław Taczanowski à Konstanty Jelski Piotr Daszkiewicz s. 109-120
Dokumenty dotyczące daru Stanisława Augusta Poniatowskiego dla paryskiego Gabinetu Przyrodniczego Piotr Daszkiewicz s. 111-118
Listy Stanisława Bonifacego Jundziłła do André Thouina w zbiorach rękopisów Narodowego Muzeum Historii Naturalnej w Paryżu Piotr Daszkiewicz s. 113-120
Implications polonaises dans "Description géologique des environs de Paris" de Georges Cuvier (1769-1832) et Alexandre Brongniart (1770-1847) Piotr Daszkiewicz Radosław Tarkowski s. 115-128
Alfred Serge Balachowsky (1901-1983) - un témoin qui dérange? Piotr Daszkiewicz s. 117-125
Polskie zwierzyńce i ogrody zoologiczne w Historie des ménageries de l'Antiquité à nos jours Gustawa Loisela Piotr Daszkiewicz s. 119-128
Warszawski Gabinet Zoologiczny w mało znanej dziewiętnastowiecznej relacji francuskiego przyrodnika Piotr Daszkiewicz s. 127-132
Wacław Berent (1873-1940) - l'artiste et le naturaliste Piotr Daszkiewicz Jan Tomkowski s. 129-135
Polacy odwiedzający gabinet historii naturalnej Jeana Hermanna (1738-1800) w Strasburgu Piotr Daszkiewicz s. 133-142
Nieznany list Baltazara Hacqueta do Georges Cuviera Piotr Daszkiewicz s. 139-142
Józef Paczoski (1864-1942) - le début de la phytosociologie. Quelques remarques sur ses idées et ses travaux Piotr Daszkiewicz s. 141-158
Korespondencja Ignacego Horodeckiego z Aleksandrem Brogniartem w zbiorach rękopisów Biblioteki Głównej Narodowego Muzeum Historii Naturalnej w Paryżu Piotr Daszkiewicz Radosław Tarkowski s. 145-172
Ludwik Fleck - un philosophe trop peu connu? Katarzyna Leszczyńska Piotr Daszkiewicz (tłum.) s. 151-173
Polacy odwiedzający paryski gabinet anatomiczny Narodowego Muzeum Historii Naturalnej (MNHN) w spisie z lat 1832-1896 Piotr Daszkiewicz s. 155-158
Mało znane dokumenty dotyczące historii botaniki polskiej Piotr Daszkiewicz s. 165-168
Żubry czy Żubrobizony? Polemika na temat akcji ratowania żubrów podczas II Międzynarodowego Kongresu Ochrony Przyrody w 1931 roku w Paryżu Piotr Daszkiewicz Tomasz Samojlik s. 167-176
Réflexions sur la politique environnementale de la Pologne Indépendante (1918-1939) Piotr Daszkiewicz s. 171-183
List Konstantego Jelskiego do Władysława Laskowicza-interesujący dokument dla historii polskich badań przyrodniczych końca dziewiętnastego wieku Piotr Daszkiewicz s. 173-178
Listy Edwarda Habicha (1835-1909) do Ignacego Domeyki (1802-1889) ze zbiorów Biblioteki Polskiej w Paryżu Piotr Daszkiewicz s. 203-212
List Jean-Emmanuela Giliberta (1741-1814) z Grodna do Antonie-Laurent de Jussieu (1748-1836) - nieznany, interesujący dokument historii nauk przyrodniczych w Rzeczypospolitej Piotr Daszkiewicz s. 211-221
Relacja Jean-Philippa Graffenauera (1775-1838) : Polska widziana oczami lekarza Wielkiej Armii Piotr Daszkiewicz Norbert Kasparek s. 223-232
    Zacytuj
  • Udostępnij
Osiemnastowieczna lista skamieniałych koralowców z zamku w Nieświeżu - interesujący dokument historii polskich kolekcji przyrodniczych ze zbiorów Biblioteki Centralnej Narodowego Muzeum Historii Naturalnej w Paryżu Piotr Daszkiewicz Radosław Tarkowski s. 225-240
Konstanty Jelski (1837-1896) i jego działalność w zakresie nauk przyrodniczych : dokumenty z archiwum K. Jelskiego - unikalne materiały dla historii nauk przyrpdniczych Francuskiej Gujany Piotr Daszkiewicz Massary de Jean-Christophe Radosław Tarkowski s. 225-235
Białowieskie Muzeum z 1914 roku w relacji Mitrofana Golenki, ostatniego carskiego zarządcy puszczy Piotr Daszkiewicz Bogumiła Jędrzejewska Tomasz Samojlik s. 229-237
Nieznany rękopis "Kursu mineralogii" Jerzego Aleksandrowicza (1819-1894) w zbiorach Biblioteki Polskiej w Paryżu Piotr Daszkiewicz Radosław Tarkowski s. 239-241
Polscy słuchacze wykładów botaniki w Narodowym Muzeum Historii Naturalnej w latach 1803-1925 Piotr Daszkiewicz s. 275-287