Znaleziono 15 artykułów

Wiesław Daszkiewicz

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Zmiana kwalifikacji przestępstwa a art. 13 ustawy o sprawach z oskarżenia prywatnego : (uwagi na tle orzecznictwa S. N.) Wiesław Daszkiewicz s. 21-29
Treść orzeczenia sądowego, gdy czyn stanowi wykroczenie podlegające orzecznictwu organów karno-administracyjnych Wiesław Daszkiewicz s. 29-37
Odstąpienie oskarżyciela publicznego od oskarżenia a zasada legalizmu : (artykuł polemiczny) Wiesław Daszkiewicz s. 35-55
Zasądzenie odszkodowania z urzędu Wiesław Daszkiewicz s. 41-52
"Naprawienie szkody w prawie karnym", Wiesław Daszkiewicz, Warszawa 1972 : [reecnzja] Maria Lipczyńska Wiesław Daszkiewicz (aut. dzieła rec.) s. 42-46
Kumulacja ról obrońcy i pełnomocnika w procesie karnym Wiesław Daszkiewicz s. 46-61
Przedstawiciel społeczny w procesie karnym Wiesław Daszkiewicz s. 59-75
Przedawnienie roszczeń a zasądzenie odszkodowania z urzędu w procesie karnym Wiesław Daszkiewicz s. 61-71
Wszczęcie postępowania prywatnoskargowego Wiesław Daszkiewicz s. 64-75
Głosy Czytelników Wiesław Daszkiewicz s. 67-69
Kierunki rozwoju procesu adhezyjnego Wiesław Daszkiewicz s. 69-88
"Proces adhezyjny na tle prawa polskiego", W. Daszkiewicz, Warszawa 1961 : [recenzja] Andrzej Wiśniewski Wiesław Daszkiewicz (aut. dzieła rec.) s. 70-72
O małoletnich pozwanych w procesie adhezyjnym Wiesław Daszkiewicz s. 83-89
Orzecznictwo Sądu Najwyższego Wiesław Daszkiewicz Andrzej Zoll s. 94-99
Nawiązka w postępowaniu karnym i karno-administracyjnym Wiesław Daszkiewicz s. 96-110