Znaleziono 3 artykuły

Agnieszka Dawidowicz

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Gospodarowanie mieniem portowym i mieniem gminnym : zarys problemu Agnieszka Dawidowicz Anna Klimach Agata Szpara s. 21-42
Rozwój lokalnego serwisu infrastruktury informacji przestrzennej w kierunku budowy systemu administrowania nieruchomościami - studium przypadku Agnieszka Dawidowicz Natalia Skorupska s. 27-45
Analiza porównawcza wybranych geoportali europejskich Agnieszka Dawidowicz Monika Sońta s. 59-76