Znaleziono 15 artykułów

Aneta Dawidowicz

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Narodowe Odrodzenie Polski : oblicze ideowe nacjonalistycznej partii politycznej Aneta Dawidowicz s. 58-69
Inspiracje myśli politycznej Stronnictwa Narodowego (1928–1939) Aneta Dawidowicz s. 83-92
Zbigniew Balicki wobec idei socjalizmu Aneta Dawidowicz s. 107-122
Problematyka narodowa w myśli politycznej Zygmunta Balickiego Aneta Dawidowicz s. 132-152
"Religia, cywilizacja, rozwój. Wokół idei Jana Stachniuka", Bogumił Grott, Kraków 2003 : [recenzja] Aneta Dawidowicz Bogumił Grott (aut. dzieła rec.) s. 143-145
"Demokratyczna geneza nacjonalizmu. Intelektualne korzenie ruchu narodowodemokratycznego", Nikodem Bończa-Tomaszewski, Warszawa 2001 : [recenzja] Aneta Dawidowicz Nikodem Boncza-Tomaszewski (aut. dzieła rec.) s. 146-150
Zygmunt Balicki o wychowaniu narodowym Aneta Dawidowicz s. 159-172
System etyczny w myśli politycznej Zygmunta Balickiego Aneta Dawidowicz s. 177-191
"Między rzeczywistością polityczną a światem iluzji. Rozważania problemu mniejszości narodowych w polskiej myśli politycznej XX wieku", redakcja naukowa J. Jachymek, W. Paruch, Lublin 2001 : [recenzja] Aneta Dawidowicz Jan Jachymek (aut. dzieła rec.) Waldemar Paruch (aut. dzieła rec.) s. 185-187
"Eugeniusz Romer (1871-1954). Biografia polityczna", Marian Mroczko, Słupsk 2008 : [recenzja] Aneta Dawidowicz Marian Mroczko (aut. dzieła rec.) s. 188-190
"Więcej niż niepodległość. Polska myśl polityczna 1918-1939", red. naukowa Jan Jachymek, Waldemar Paruch, Lublin 2001 : [recenzja] Aneta Dawidowicz Jan Jachymek Waldemar Paruch s. 200-202
Bibliografia prac pracowników Wydziału Politologii UMCS za rok 2001 Aneta Dawidowicz Marcin Wichmanowski s. 210-217
"Naród - państwo. Europa Środkowa w XIX i XX wieku. Studia ofiarowane Michałowi Pułaskiemu w pięćdziesięcilecie pracy naukowej", red. Artur Patek i Wojciech Rojek, Kraków 2006 : [recenzja] Aneta Dawidowicz Artur Patek (aut. dzieła rec.) Wojciech Rojek (aut. dzieła rec.) s. 259-261
"Zygmunt Balicki (1858–1916) : działacz i teoretyk polskiego nacjonalizmu", Aneta Dawidowicz, Kraków 2006 : [recenzja] Ewa Maj Aneta Dawidowicz (aut. dzieła rec.) s. 273-276
"Zygmunt Balicki (1858-1916) : działacz i teoretyk polskiego nacjonalizmu", Aneta Dawidowicz, Kraków 2006 : [recenzja] Jan Engelgard Aneta Dawidowicz (aut. dzieła rec.) s. 389-391