Znaleziono 7 artykułów

Dawid Dawidowicz

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Wartość informacyjna wskaźników oceny kondycji finansowej jednostek samorządu terytorialnego Adam Adamczyk Dawid Dawidowicz s. 25-36
Fundusze majątkowe jako nowy sposób na długoterminową stabilizację finansów publicznych Dawid Dawidowicz s. 31-43
Alternatywne sposoby finansowania jednostek samorządu terytorialnego w Polsce Dawid Dawidowicz s. 33-50
Fundusz Inwestycji Samorządowych FIZAN szansą na finansowanie inwestycji samorządowych Dawid Dawidowicz Julia Klimek s. 65-80
Samorządowy Fundusz Rozwojowy jako szansa rozwoju jednostek samorządu terytorialnego Dawid Dawidowicz s. 79-90
Polityka inwestycyjna a wyniki funduszy inwestycyjnych akcji zagranicznych Dawid Dawidowicz s. 476-488
Przepływ kapitałów w funduszach akcji małych i średnich spółek rynku polskiego w latach 2007-2009 Dawid Dawidowicz s. 515-527
    Zacytuj
  • Udostępnij