Znaleziono 6 artykułów

Radosław Dawidziuk

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Jakość kształcenia na Wydziale Menedżerskim Wyższej Szkoły Menedżerskiej w Warszawie w opinii absolwentów Radosław Dawidziuk Aleksandra Kamińska s. 55-60
Kariery zawodowe absolwentów Wydziału Menedżerskiego Wyższej Szkoły Menedżerskiej w Warszawie w kontekście ukończonej specjalności Radosław Dawidziuk Alfreda Kamińska s. 69-74
Právny kontext podnikateľskej etiky Radosław Dawidziuk Mária Marinicová s. 77-80
Vymedzenie sociálneho manažmentu v sociálnej práci Radosław Dawidziuk Mária Marinicová s. 83-87
Google AdWords advertising in higher education marketing Radosław Dawidziuk s. 123-129
Reklama w wyszukiwarkach Google AdWords jako element marketingu uczelni Radosław Dawidziuk s. 161-168