Znaleziono 1 artykuł

Igancy Dec

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Byt jako objawienie w Chrześcijaństwie i Hinduizmie (sprawozdanie z Międzynarodowego Sympozjum w Mödling k Igancy Dec s. 192-198