Znaleziono 52 artykuły

Jan Decyk

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Pojednanie z Bogiem i braćmi drogą do udziału w Eucharystii Jan Decyk s. 17-25
Liturgia godzin hymnem na chwałę Boga Jan Decyk s. 23-34
Treści teologiczno-liturgiczne mszy pogrzebowej i w rocznicę śmierci w okresie wielkanocnym Jan Decyk s. 43-53
Liturgia w życiu parafialnym Jan Decyk s. 67-81
Liturgia życia rodzinnego Jan Decyk s. 77-90
Sprawowanie pojednania w liturgii Mszy Św. Jan Decyk s. 99-144
Czas a wieczność w modlitwach za zmarłych mszału Pawła VI Jan Decyk s. 111-135
Modlitwy eucharystyczne o tajemnicy pojednania Jan Decyk s. 113-136
Biuletyn liturgiczny Jan Decyk Marian Jachym Bogusław Nadolski s. 115-122
"Mirabile laudis canticum : Liturgia Godzin : dzieje i teologia", red. H.J. Sobeczko, Opole 2008 : [recenzja] Jan Decyk H.J. Sobeczko (aut. dzieła rec.) s. 138-142
Wieloraka funkcja tabernakulum w Kościele Jan Decyk s. 169-182
Obraz śmierci człowieka w posoborowej liturgii Jan Decyk s. 179-200
"Ante Deum Stantes", red. S. Koperek, Kraków 2002 : [recenzja] Jan Decyk S. Koperek (aut. dzieła rec.) s. 189-192
"Die Eucharistie und ihre Wirkungen im Spiegel der Euchologie des Missale Romanum", Winfried Haunerland, Münster 1989 : [recenzja] Jan Decyk Winfried Haunerland (aut. dzieła rec.) s. 190-191
"Les Funérailles : les chrétiens face à la mort", Louis-Michel Renier, Paris 1997 : [recenzja] Jan Decyk Louis-Michel Renier (aut. dzieła rec.) s. 198-201
"Bogarodzica w kulturze polskiej XVI wieku", Józef Jerzy Kopeć, Lublin 1997 : [recenzja] Jan Decyk Józef Jerzy Kopeć (aut. dzieła rec.) s. 201-203
"Confitemini Domino, quoniam bonus : księga pamiątkowa dedykowana śp. Księdzu profesorowi Adamowi Durakowi SDB (1949-2005), red. Jacek Nowak, Warszawa 2007 : [recenzja] Jan Decyk Jacek Nowak (aut. dzieła rec.) s. 206-209
"Komunikacyjny wymiar liturgii", Zdzisław Janiec, Sandomierz 2006 : [recenzja] Jan Decyk Zdzisław Janiec (aut. dzieła rec.) s. 209-213
„Chwalcie Boga w waszym ciele!”, Część III: "Ciało Seksualność Cierpienie", Jerzy Grześkowiak, Lublin 2013 : [recenzja] Jan Decyk Jerzy Grześkowiak (aut. dzieła rec.) s. 209-214
"Msza Święta", Bogusław Nadolski, Kraków 2003 : [recenzja] Jan Decyk Bogusław Nadolski s. 210-211
Kronika Wydziału Teologicznego : II półrocze 1997 Jan Decyk s. 213-231
"Z Chrystusem przez rok liturgiczny", Bolesław Pylak, Lublin 2006 : [recenzja] Jan Decyk Bolesław Pylak (aut. dzieła rec.) s. 219-223
"Wprowadzenie do liturgii", Bogusław Nadolski, Kraków 2004 : [recenzja] Jan Decyk Bogusław Nadolski (aut. dzieła rec.) s. 220-223
"Miłością mocni", Stanisław Dziwisz, Kraków 2006 : [recenzja] Jan Decyk Stanisław Dziwisz (aut. dzieła rec.) s. 223-225
“La mort du Fils : le mystère de Jésus et de l’homme“, François-Xavier Durrwell, Paris 2006 : [recenzja] Jan Decyk François-Xavier Durrwell (aut. dzieła rec.) s. 225-229
"Miejsce liturgii w nauczaniu pasterskim kard. Stefana Wyszyńskiego", Piotr Waleńdzik, Warszawa 2012 : [recenzja] Jan Decyk Piotr Waleńdzik (aut. dzieła rec.) s. 227-231
“La tradition hébraïque dans l'Eucharistie : Eugenio Zolli et la liturgie du sacrifice", Judith Cabaud, Paris 2006 : [recenzja] Jan Decyk Judith Cabaud (aut. dzieła rec.) s. 229-233
"Maryja w liturgii i pobożności Kościoła", Jacek Nowak, Poznań 2009 : [recenzja] Jan Decyk Jacek Nowak (aut. dzieła rec.) s. 231-234
"Prezbiter jako sługa w świetle odnowionego po Soborze Watykańskim II Pontyfikału Rzymskiego", Paweł Cieślik, Sandomierz 2001 : [recenzja] Jan Decyk Krzysztof Filipowicz s. 231-235
Kronika Wydziału Teologicznego : II półrocze 1998 Jan Decyk s. 235-253
"Lexique des termes ambigues et controversés sur la famille, la vie et les questions éthiques", Conseil Pontifical pour La Famille, Paris 2005 : [recenzja] Jan Decyk s. 238-241
"Dans vos Assemblées : manuel de pastoral liturgique", Joseph Gelineau red., [b.m.] 1998 : [recenzja] Jan Decyk Joseph Gelineau (aut. dzieła rec.) s. 241-245
"Uroczystość Najświętszego Ciała i Krwi Chrystusa : analiza hermeneutyczna tekstów celebracji", Adam Durak, Warszawa 1999 : [recenzja] Jan Decyk Adam Durak (aut. dzieła rec.) s. 242-245
"Ludzki i Boży wymiar śmierci w świetle kultu zmarłych : studium liturgiczne", Jan Decyk, Warszawa 2000 : [recenzja] Alfred Dyr Jan Decyk (aut. dzieła rec.) s. 245-247
"Komentarze Mszalne : czas Adwentu i Bożego Narodzenia", opracował Andrzej Rojewski, Włocławek 1999 : [recenzja] Jan Decyk Andrzej Rojewski (aut. dzieła rec.) s. 245-247
"Wierzę w życie wieczne", Divo Barsotti, Kraków 2009 : [recenzja] Jan Decyk Divo Barsotti (aut. dzieła rec.) s. 246-249
"Les enfantes des limbes : mort-nés et parents dans l'Europe chrétienne", Jacques Gélis, 2006 : [recenzja] Jan Decyk Jacques Gélis (aut. dzieła rec.) s. 246-250
"La liturgie des heures en Orient et en Occident : origine et sens de l'Office Divin", Robert Taft, [b.m.] 1991 : [recenzja] Jan Decyk Robert Taft (aut. dzieła rec.) s. 248-250
"Le crépuscule du purgatoire", Guillaume Cuchet, Paris 2005 : [recenzja] Guillaume Cuchet Jan Decyk s. 250-253
"Liturgia Domus Carissima : studium liturgiczne dedykowane Ks. Bogusławowi Nadolskiemu w sześćdziesiątą piątą rocznicę urodzin", red. A. Durak, Warszawa 1998 : [recenzja] Jan Decyk A. Durak (aut. dzieła rec.) s. 250-254
Kronika Wydziału Teologicznego : I półrocze 1998 Jan Decyk s. 261-278
Kronika Wydziału Teologicznego : I półrocze 1997 Jan Decyk s. 267-283
"Rzeczywistość eschatyczna człowieka według modlitw za zmarłych Mszału Rzymskiego Pawła VI", Jan Decyk, Warszawa 1995 : [recenzja] Jan Decyk Bogusław Nadolski s. 274-276
"Święto Eucharystii", Bogusław Nadolski, Warszawa-Kraków 1987 : [recenzja] Jan Decyk Bogusław Nadolski (aut. dzieła rec.) s. 277-278
Kronika Wydziału Teologicznego : II półrocze 1995 Jan Decyk s. 283-299
"Introibo ad altare Dei : księdzu profesorowi Stefanowi Koperkowi CR z okazji 70-lecia urodzin i 45-lecia kapłaństwa", red. Stanisław Szczepaniec, Kraków 2008 : [recenzja] Jan Decyk Stanisław Szczepaniec (aut. dzieła rec.) s. 284-288
"O Mszy Świętej dla Ciebie", Adam Durak, Warszawa 1990 : [recenzja] Jan Decyk Adam Durak s. 285-286
Kronika Wydziału Teologicznego : I półrocze 1995 Jan Decyk s. 287-295
Kronika Wydziału Teologicznego : I półrocze 1996 Jan Decyk s. 301-309
"Chwalcie Boga w waszym ciele. Cz. II. Ciało i emocje - przeszkoda czy pomoc w wierze", Jerzy Grześkowiak, Lublin 2013 : [recenzja] Jan Decyk Jerzy Grześkowiak (aut. dzieła rec.) s. 309-313
"Chwalcie Boga w waszym ciele! : Część I : Wierzyć wszystkimi zmysłami", Jerzy Grześkowiak, Lublin 2012 : [recenzja] Jan Decyk Jerzy Grześkowiak (aut. dzieła rec.) s. 321-324
Kronika Wydziału Teologicznego : II półrocze 1996 Jan Decyk s. 407-418