Znaleziono 14 artykułów

Maria Delaperrière

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Gdzie są moje granice? : O postkolonializmie w literaturze Maria Delaperrière s. 9-19
Między kanonem literackim a kulturą zwielokrotnioną Maria Delaperriere s. 11-22
Fragment i całość czyli Dylematy nowoczesności Maria Delaperrière s. 21-42
Kościół międzyludzki i absurd totalitarny w teatrze Gombrowicza Maria Delaperrière s. 22-34
Czy istnieje poezja impresjonistyczna? : od Mallarmégo do... Leśmiana Maria Delaperrière s. 24-33
Polska literatura w świetle współczesnej komparatystyki europejskiej Maria Delaperrière s. 29-39
Arkana modernizmu Maria Delaperrière s. 46-61
Świadectwo jako problem literacki Maria Delaperrière s. 59-70
    Zacytuj
  • Udostępnij
Polonistyka za granicą Stanisław Barańczak Daniel Beauvois Bogdana Carpenter Maria Delaperrière Wiktor Erlich Rolf Fieguth Halina Filipowicz Regina Grol-Prokopczyk Beth Holmgren Jerzy R. Krzyżanowski Madeline G. Levine Czesław Miłosz Edward Możejko Aleksander Schenker Halina Stephan Ewa Thompson Thomas Venclova Andrzej Vincenz s. 97-149
"Polskie awangardy a poezja europejska : studium wyobraźni poetyckiej", Maria Delaperrière, przel. Adam Dziadek, Katowice 2004 : [recenzja] Stanisław Jaworski Maria Delaperrière (aut. dzieła rec.) Adam Dziadek (aut. dzieła rec.) s. 231-234
Dialog Miłosza z Mickiewiczem Maria Delaperrière s. 233-246
"La Baroques en Pologne et en Europe", red. Maria Delaperrière, Paris 1990 : [recenzja] Włodzimierz Szturc Maria Delaperrière (aut. dzieła rec.) s. 237-241
O literaturze polskiej z dystansu Adam Dziadek Maria Delaperrière (aut. dzieła rec.) s. 252-255
Literatura wobec doświadczenia nowoczesności Tomasz Wójcik Maria Delaperrière (aut. dzieła rec.) s. 262-265