Znaleziono 7 artykułów

Marek Delong

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Demokracja liberalna i kapitalizm na łamach miesięcznika „Więź” w świetle encykliki Jana Pawła II Centesimus annus Marek Delong s. 27-35
Stanowisko papieża Jana Pawła II wobec integracji europejskiej Marek Delong s. 37-44
The Approach of Pope John Paul II to European Integration Marek Delong s. 45-52
Środowisko „Tygodnika Powszechnego” wobec demokracji, liberalizmu i kapitalizmu po 1989 roku Marek Delong s. 56-64
Episkopat Polski wobec podpisania i ratyfikacji konkordatu z 28 lipca 1993 roku Marek Delong s. 80-88
The Polish Episcopate and Poland’s Signing and Ratifying of the Concordat with the Holy See (28 July 1993) Marek Delong s. 89-98
Koncepcja chrześcijańskiej demokracji w encyklice Leona XIII "Graves de communi" Marek Delong s. 221-234