Znaleziono 11 artykułów

Waldemar Deluga

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Wstęp Waldemar Deluga s. 7-8
Introduction Waldemar Deluga s. 7-8
Introduction Waldemar Deluga s. 7-8
Wstęp Waldemar Deluga Michał Janocha s. 7-9
Introduction Waldemar Deluga s. 7-9
Introduction Waldemar Deluga s. 7-8
Studies on Byzantine and post-Byzantine art in Central and Eastern Europe Waldemar Deluga Mirosław P. Kruk s. 7-10
"Proskynetaria" : inventory Waldemar Deluga Mat Immerzeel Magdalena Łaptaś s. 25-34
Les "Proskynetarions" gravées du XVIIIe et XIXe siècles Waldemar Deluga s. 53-61
Królewiec w dawnej fotografii Waldemar Deluga s. 95-100
Die Lemberger Forschung zur Kunst der orthodoxen Kirche Waldemar Deluga s. 267-281