Znaleziono 1 artykuł

Jean Delumeau

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
"Stirbt das Christentum?", Jean Delumeau, Olten 1978 : [recenzja] Ignacy Bieda Jean Delumeau (aut. dzieła rec.) s. 208-209