Znaleziono 1 artykuł

Ruslan Demchyshak

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Forms of government and typology of political regimes in Ukrainian socialist-oriented political theory of Western Ukraine in the interwar period of the 20th century Ruslan Demchyshak s. 67-75