Znaleziono 1 artykuł

Agnieszka Demidowicz

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Sprawozdanie z VI Międzynarodowej Konferencji Interdyscyplinarnej z cyklu „Jeden świat – wiele kultur” pt. „Jan Paweł II – Pamięć, Dialog, Tożsamość : Polska i Świat wobec wyzwań III Tysiąclecia” Agnieszka Demidowicz Agnieszka Florczak s. 559-563