Znaleziono 4 artykuły

Czesław Deptuła

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Zagadnienia początków kolegiaty św. Michała w Płocku Czesław Deptuła s. 36-43
Kolegiata Najświętszej Marii Panny na podgrodziu płockim : (próba nowego ujęcia zagadnienia) Czesław Deptuła s. 46-52
"Cella de Skowiszin" : przyczynek do najstarszych dziejów Kazimierza Dolnego nad Wisłą Czesław Deptuła s. 113-123
"Galla Anonima mit genezy Polski : studium z historiozofii i hermeneutyki symboli dziejopisarstwa średniowiecznego", Czesław Deptuła, Lublin 1990 : [recenzja] Gerard Labuda Czesław Deptuła (aut. dzieła rec.) s. 114-116