Znaleziono 4 artykuły

Maria Deptuła

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Rozwijanie kapitału społecznego jako zadanie nauczycieli Maria Deptuła s. 29-41
Piętno samotnego dzieciństwa : przywiązanie i praktyki rodzicielskie jako przyczyny odrzucenia dziecka przez rówieśników Maria Deptuła s. 95-105
Edukacja rodziców jako sposób zapobiegania wykluczaniu dziecka ze środowiska rówieśników Maria Deptuła s. 193-205
"Diagnostyka pedagogiczna i profilaktyka w szkole i w środowisku lokalnym", red. M. Deptuła, Bydgoszcz 2004 : [recenzja] Jan Niewęgłowski Maria Deptuła (aut. dzieła rec.) s. 520-524