Znaleziono 6 artykułów

Ewa Dereń

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Mnemotechniki i czytanie fotograficzne a proces uczenia się Ewa Dereń s. 139-153
"Ortografia i interpunkcja w nauczaniu szkolnym i samokształceniu z ćwiczeniami", Edward Polański, Ewa Dereń, Adam Rychlik, Kraków 2011 : [recenzja] Piotr Kowolik Ewa Dereń (aut. dzieła rec.) Edward Polański (aut. dzieła rec.) Adam Rychlik (aut. dzieła rec.) s. 140-142
Opis a opowiadanie : typowe słownictwo szkolnych form wypowiedzi Ewa Dereń s. 145-159
"Poradnik interpunkcyjny", Edward Polański, Marek Szopa, Ewa Dereń, Katowice 2010 : [recenzja] Piotr Kowolik Ewa Dereń (aut. dzieła rec.) Edward Polański (aut. dzieła rec.) Marek Szopa (aut. dzieła rec.) s. 209-210
"Słownik ortograficzny", Edward Polański, Ewa Dereń, Katowice 2009 : [recenzja] Piotr Kowolik Ewa Dereń (aut. dzieła rec.) Edward Polański (aut. dzieła rec.) s. 216-217
"Szkolny słownik ortograficzny z wierszykami", Edward Polański, Ewa Dereń, Warszawa 2007 : [recenzja] Piotr Kowolik Ewa Dereń (aut. dzieła rec.) Edward Polański (aut. dzieła rec.) s. 229-230